Председателки съвет

Съвет на Председателите към Общински съвет – Гълъбово, мандат 2019 – 2023 г.     г-жа Светла Боянчева – Председател ОбС и Председател на група общински съветници Коалиция „БСП за България“ г-жа Данаила Колева – Председател на група общински съветници МК БСДП...

Постоянни комисии към Общински съвет – Гълъбово

Покана за заседание на Общински съвет – Гълъбово, на 28.03.2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД  РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪЛЪБОВО МК БСДП (ДПС) – г-н Георги...

За Съдебни заседатели

Документите на кандидатите за съдебни заседатели са на разположение в деловодството на ОбС – Гълъбово – Приложения: 1. Списък на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Гълъбово 2. Писмо от комисия за разкриване на документите и за...