Национален план за възстановяване и устойчивост

Сключен е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.007-0217 от 23.01.2024г. за изпълнение на проект №BG-RRP-1.007-0217 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда за сградата на второ основно...