ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ мандат 2023- 2027 г. 

Светла Захариева 
Боянчева - 
Председател на 
Общински съвет - Гълъбово

Светла Захариева Боянчева – Председател на Общински съвет – Гълъбово

Георги Анастасов

инж. Георги Митев

Георги Михайлов

Данаила Колева

Даниел Николаев Димитров

инж. Денислав Желязков Палазов

Живко Петев Златев

инж. Иван Желязков Иванов

Ивелина Иванова Димитрова

Катя Василева

Константин Жеков Балабанов

Милко Янев Иванов

Нели Иванова Кючукова

Стефка Иванова

Слав Тодоров

Теньо Тенев

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ мандат 2019- 2023 г. 

Светла Боянчева

Светла Боянчева Председател на Общински съвет – Гълъбово

Георги Анастасов

Теньо Тенев

Дарина Василева

Данаила Колева

Даниел Димитров

Галина Желева

Стефан Николов

Денислав Палазов

Георги Митев

Добромир Милков (Буров)

Иван Шиков

Живко Златев

Катя Василева

Нели Кючукова

Румен Проданов

Николай Георгиев