Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ – Министър на здравеопазването утвърди нов образец на Декларация за изразяване на писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта. Лица, които са с прекъснати здравноосигурителни права, не са зравноосигурени лица или не са избрали общопрактикуващ лекар, попълват декларацията пред длъжностно лице в общината по постоянен адрес. Декларацията се попълва в два екземпляра, единият от които се изпраща до агенция „Медицински надзор“ в рамките на 7 дни. Образец на декларацията може да прегледате електронно ТУК.

В община Гълъбово оторизирано лице, определено със заповед, пред което се подписва ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ СЛЕД СМЪРТТА е г-жа Гюлджан Дурмуш – Шакир заместник – кмет