Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой товарен комбиниран спезиализиран автомобил/втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при Община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   838002   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.03.2018 26.03.2018
2   838004   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.03.2018 26.03.2018

26.03.2018г.   Документация за поръчка

26.03.2018г.   Решение за откриване на процедура

26.03.2018г.   Обявление за поръчка

26.03.2018г.  Техническа спецификация

26.03.2018г.   Методика за оценка

26.03.2018г.   Образци

24.04.2018г.   Решение за прекратяване

10.05.2018г.   Обявление за възложена поръчка