Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   832589   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2018 02.03.2018
2   832590   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       28.02.2018 02.03.2018

02.03.2018г.   Документация за участие

02.03.2018г.   Решение за откриване

02.03.2018г.   Обявление за поръчка

02.03.2018г.   Техническа спецификация

02.03.3018г.   Образци

12.03.2018г.   Разяснение № 1

26.03.2018г.   Решение за прекратяване

02.04.2018 г. - Обявление за прекратяване на процедура

04.04.2018 г. - Обявление за прекратяване 1

04.04.2018 г. - Обявление за прекратяване 2