Езици

Обява за събиране на оферти с предмет : "Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от общинската транспортна схема