Езици

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка на Община Гълъбово, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   820842   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2017 20.12.2017

29.01.2018г.  Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

29.01.2018г.  Решение за откриване на процедура след осъществен контрол

29.01.2018г.  Покани за участие

29.01.2018г.  Образци

29.01.2018г.  Проекто-договор

20.02.2018г.  Протокол от дейността на комисията от 13.02.2018 г.

20.02.2018г.  Протоколи от проведени преговори

20.02.2018г.  Протокол от дейността на комисията от 16.02.2018 г.

20.02.2018г.  Доклад на комисията

22.02.2018г.   Решение за определяне на изпълнител

13.04.2018г.   Договор № 21/13.03.2018 г. с приложения

13.04.2018г.   Обявление за възложена поръчка

03.05.2018г.   Анекс към Договор № 21/13.03.2018 г.

04.01.2019г.   Допълнително споразумение към Договор № 21/13.03.2018 г.

14.01.2020г.   Допълнително споразумение към Договор № 21/13.03.2018г.

11.06.2020г.   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка