Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   819062   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.12.2017 14.12.2017
2   819063   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       11.12.2017 14.12.2017

 

14.12.2017г.   Документация за участие

14.12.2017г.   Решение за откриване

14.12.2017г.   Обявление за поръчка

14.12.2017г.  Техническа спецификация

14.12.2017г.   Методика за оценка

14.12.2017г.   Образци

21.12.2017г.   Разяснение № 1

21.12.2017г.   Разяснение № 2

22.12.2017г.   Разяснение № 3

02.01.2018 г. Решение за одобряване на Обявление за измененние или допълнителна информация №44/19.12.2017 г.

02.01.2018 г. Указания

02.01.2018 г. Проект на договор

02.01.2018 г. Методика

Проект  "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"

Инвестиционен проект

План на безопасност и здраве

ВиК

Разрези

Записка

Профили и монтажни планове

11.01.2018г.  Разяснение № 4

11.01.2018г.  Разяснение № 5

15.01.2018г.  Разяснение № 6

22.01.2018г.  Решение за прекратяване

01.02.2018г.  Обявление за възложена поръчка