Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово“, част „телекомуникации“ и част „конструктивна – големи съоръжения“