Езици

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“, част „големи съоръжения“ и част „телекомуникация"