Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект на обект: Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово”