Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: “Изграждане на канализация по ул. “Петър Берон”, град Гълъбово”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9053511

08.06.2016 г. 

Община Гълъбово

"Изграждане на канализация по ул. "Петър Берон", град Гълъбово"

27.06.2016 г.  17:00 ч.

 
08.06.2016г.     Документация за участие:

08.06.2016г.     Образци

23.06.2016г.     Разяснение № 1

11.07.2016г.     Протокол № 1 от работата на комисията

19.07.2016г.     Протокол № 2 от работата на комисията

17.08.2016г.     Договор № 68 / 25.07.2016г.