Езици

Меню

ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕНА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2019 - 2023 г.


 1. Програма за управление на Община Гълъбово 2019 -2023
 2. Годишен отчет
 3. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на общ. Гълъбово 


ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2015 - 2019 г.


 1. Програма за управление на Община Гълъбово 2015 -2019
 2. Годишен Отчет за изпълнение Програма на община Гълъбово за мандат 2015 г. – 2019 г.
 3. Отчет за Програма - Община Гълъбово 2011-2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


 1. Общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г.
 2. Таблица към общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г.
 1. Общински план за развитие 2014-2020 /актуализация 2014/
 2. Индикативна финансова таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово
 3. Матрица с индикатори на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово
 4. Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово
 5. Инструментариум за мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово
 6. Наръчник мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

 
2011- 2019 г. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  - СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ДОКЛАДИ