Езици

Бюджет

.......

О    Б     Я     В    А

на 30.11.2022г./сряда/ от 11:00 часа

в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на

  проекта за бюджет на общината

за 2023 г.

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2021 г. година

......................

Отчет трето тримесечие;

капиталов отчет (Ексел)

касов отчет

..................

Отчет м. 9

.......................

Отчет първо шестмесечие - публикувано на 17.10.2022 г.

.........................................................................

Второ тримесечие - публикувано на 27.07.2022 г.

касов отчет

капиталов отчет

.............

отчет - публикувано на 30.09.2022 г.

отчет м.7 2022 г. - публикувано на 30.08.2022 г.

отчет м. 6.2022 г. - публикувано на 17.07.2022 г.

капиталов отчет 2021

касов отчет 2021

дълг 2021

приложения 2021

решение на ОбС

......................

отчет м. 5.2022 г. - публикувано на 23.06.2022 г.

................

ОБЯВА - Публикувана на 03.06.2022 г.

На 20.06.2022 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ ще се проведе публично обсъждане по Отчета на „Бюджет за 2021 г. на община Гълъбово”

..............

първоначален план за 2022

баланс 2021

.........................

Бюджет 2022 качено на 05.04.2022 г.

Решение на ОбС

..................................

Първо тримесечие - публикувано на 04.05.2022 г.

капиталови разходи

касови отчети 

баланс

................................................

отчет м. 4.2022 г. - публикувано на 16.05.2022 г.

отчет м. 3.2022 г. - публикувано на 20.04.2022 г.

отчет м. 2. 2022 г. - публикувано на 16.03.2022 г.

Тримесечен отчет 31.12.21 г.

Капиталов отчет - декември 2021 г.

Отчет м. 1. 2022 г - публикувано на 28.02.2022 г.

........

Отчет м. 12 - 31.01.2022 г.

Отчет м. 11  - Публикувано на 21.12.21 г.

На 29.11.2021 г./понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира

публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2022г.

Отчет м. 10

Отчет 3-то тримесечие - капиталови разходи,     касов отчет

Публикувано на 26.10.2021 г.

ГФО

ОПР

Баланс

Одитен доклад 1 част

Одитен доклад 2 част

Одитен доклад 3 част

отчет м. 9

отчет 1-во шестмесечие

Публикувано на 28.09.2021 г.

отчет м. 08 2021 г.

Публикувано на 17.08.2021 г.

отчет м. 07 2021 г.

Публикувано на 10.08.2021 г.

годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

капиталови разходи,    касов отчет,   отчет дълг,     приложения,      решение

Публикувано на 26.07.2021 г. - Отчет 2-ро тримесечие 2021 г -

касов отчет - част 1,   касов отчет - част 2,    баланс,    капиталови разходи -  част 1,   

отчет за м. 06    - Публикувано на 26.07.2021 г.

..............

ОБЯВА на 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

отчет дълг 2020

отчети - приложения 2020

капиталови разходи 2020

касов отчет 2020

доклад за изпълнение на бюджета

доклад оценка по ЗПФ за 2020

........................

месец 05.2021 г.

месец 04.2021 г.

отчет първо тримесесечие - капиталови разходи,     касов отчет,   справки

месец 03.2021 г.

месец 02.2021 г.

Бюджет 2021

месец 01.2021 г.

отчет четвърто тримесечие - отчет,     капиалови разходи,    касов отчет

месец 12.2020 г.

17.11.2020 г - качено от администратор:

О Б Я В А  на25.11.2020г./сряда/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта на бюджет на общината за 2021 г.

месец 11.2020 г.

месец 10.2020 г.

3-то тримесечие - отчет,    капиталови разходи,     касов отчет.

месец 09.2020 г.

месец 08.2020 г.

месец 07.2020 г.

2 -ро тримесечие ( 1 част)   (2 част)

месец 06.2020 г. 

месец 05.2020 г.

месец 04.2020 г.

30.03.2020 г - качено от администратор:

О Б Я В А  на11.05.2020г./понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2019 г.

1-во тримесечие (1 част)  (2 част - капиталови 1; капиталови 2 )   ( 3 част)

месец 02.2020 г.

месец 01.2020 г.

.............

Бюджет 2020 + приложения

.............

4-то тримесечие 2019 г. (1 част)  ( 2 част) (3 част)

месец 12. 2019 г.

месец 11.2019 г.

месец 10.2019 г.

3-то тримесечие 2019 г.

месец 09.2019 г.

месец 08.2019 г.

месец 07.2019 г.

2-ро тримесечие 2019 г. 

месец 06.2019 г.

месец 05. 2019 г.

месец 04.2019 г.

1-во тримесечие 2019 г.

месец 03.2019 г.

месец 02.2019 г.

месец 01.2019 г.

Документите относно Бюджет 2019 са качени на сайта на 11.02.2019 г. 

Препис-извлечение: Решение № 547 от Протокол 64/ 30.01.2019 г. Относно: Приемане на бюджета на община Гълъбово за 2019 г.

Бюджет 2019 начален план

Бюджет 2019 начален план по пълна единна бюджетна класификация

Доклад относно приемане бюджета на община Гълъбово за 2019година

Прил. 3 Преходен остатък от 2018

Прил. 4 Капиталови разходи 2019 г.

Прил. 5 Индикативен разчет капиталови разходи ОП 2019

Прил. 6 Разпределение на разходи за възнаграждения, заплати и задължителни осигурителни вноскиза делегираните от държавата дейности и численост на персонала за 2019 г.

Прил. 6а Численост на персонала и средства за работна заплата за 2019година за дейностите на бюджетна издръжка, финансирани с местни приходи

Прил. 7 Субсидия читалища 2019 г.

Прил. 8 Субсидия Спортни клубове 2019 г.

Прил. 9 Списък на служителите от Община Гълъбово, имащи право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно за 2019г.

Прил. 10 Индикативен годишен разчет за сметкитеза средства от Европейския съюз

Прил. 11 Планирани трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2019 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Прил. 12 Списък с второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 г. в община Гълъбово

Прил. 13 План - график за обслужване на просрочените задължения от 2018 г.

Прил. 14 Протокол от проведена среща за обсъждане на проекта за бюджет за 2018г. на Община Гълъбово

........

О    Б     Я     В    А    от 13.11.2018 г. 

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2019г.

Дата: 28.11.2018г.   /сряда/          Час: 10:30часа             Място: зала на Община Гълъбово /партер/

4-то тримесечие 2018

месец декември 2018

месец ноември 2018

месец октомври 2018

Отчет 3 - то тримесечие 2018

месец септември 2018 

месец август 2018

месец юли 2018

Касов отчет и приложения за 2-ро тримесечие 2018

месец юни 2018 г.

месец май 2018 г. 

месец април 2018 г. - публикувано на 15.05.2018 г.

Отчет 1-во тримесечие 2018- публикувано на 30.04.2018 г.

месец март 2018 г.  - публикувано на 12.04.2018 г.

месец февруари 2018 г - публикувано на 14.03.2018 г.

месец януари 2018 г. - публикувано на 13.02.2018 г.

.........

Решение  на Общински съвет - Гълъбово № 392 от протокол № 47/ 31.01.2018 г. Относно: Примеане на бюджета на Община Гълъбово за 2018 г.

Бюджет 2018

Отчет за Натуралните показатели по Бюджета на общините

.......

месец декември 2017 г. - публикувано на 26.01.2018 г.

месец ноември 2017 - публикувано на 13.12.2017 г.

отчет трето тримесечие

месец октомври - публикувано на 14.11.2017 г.

..............................

На 29.11. 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 Г. - 

Проект Капиталови разходи 2018 г

Проект Бюджет 2018 г

Проекти 2018 г

.........................................................................

месец септември - публикуванио на 21.10.2017 г.

месец август 2017 - Публикувано на 13.09.2017 г.

месец юли 2017 - Публикувано на 26.08.2017 г.

отчет второ тримесечие

месец юни 2017 - Публикувано на 31.07.2017 г. 

месец май 2017 - Публикувано на 27.06.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

месец април 2017 - Публикувано на 08.05.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

месец март 2017 - Публикувано на 11.04.2017 г от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

.......................................................................................................................

Годишен финансов отччет за 2016 г. - Публикувано на 19.04.2017 г.

На 5 април 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г. / За подробности - отвори ПОКАНА  - ТУК/

 

месец февруари 2017 - Публикувано на 10.03.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

месец януари 2017 - Публикувано на 15.02.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

..................

БЮДЖЕТ 2017 /Начален план/ - Публикувано на 09.02.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол" 

Натурални показатели  -  Публикувано на 09.02.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол" 

......................

месец декември 2016

месец ноември 2016

м. октомври 2016

м.септември 2016

м. август 2016

м.юли 2016

м. юни 2016

м. май 2016

м. април 2016

м. март 2016

м. февруари 2016

м. януари 2016

натурални показатели

Бюджет 2016 /начален план/

....................................................

На 25.11.2015 /сряда/ от 11:00 часа, зала 1 -партер Община Гълъбово ще се  проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2015Г.

приложения към поканата

....................................................

месец декември 2015

месец ноември 2015

месец октомври 2015

месец септември 2015

месец август 2015

месец юли 2015

месец юни 2015

месец май 2015

.......................................

годишен отчет 2014 

............................................

месец април 2015

месец март 2015 г

месец февруари 2015

месец януари 2015

........................................

БЮДЖЕТ 2015

натуралните показатели по бюджета

 

...............................................

ПРОЕКТ - БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТ - БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТИ 2015

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 2015

ПРОЕКТ - КАПИТАОВИ РАЗХОДИ 2015

.........................................................................................................................................................

БЮДЖЕТ 2014

БЮДЖЕТ 2014

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - МЕСЕЦ 01 /ЯНУАРИ/

..................................................

МЕСЕЦ 02 /ФЕВРУАРИ/

....................................................

МЕСЕЦ 03 /МАРТ/

....................................................

МЕСЕЦ 04 /АПРИЛ/

...................................................

МЕСЕЦ 05 /МАЙ/

.............................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013

ПРОТОКОЛ №44 /30.06.2014 Г., РЕШЕНИЕ №496 Относно: Приемане уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 г.

.........................................

МЕСЕЦ 06 /ЮНИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 07 /ЮЛИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 08 /АВГУСТ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 09 /СЕПТЕМВРИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 10 /ОКТОМВРИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 11 /НОЕМВРИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 12 /ДЕКЕМВРИ/ 2014 Г.

 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

БЮДЖЕТ 2013

 

БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2013

БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013

БЮДЖЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ 2013 ПЛАН

 

 

 

ОБЯВА

НА 23.11.2012 Г./ПЕТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА

в заседателната зала на Община Гълъбово /1-ви етаж/ ще се проведе публично обсъждане на

проекта за бюджет на общината за 2013 г.

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5/10.02.2012 година Р Е Ш Е Н И Е № 23 Относно:Приемане бюджета на община Гълъбово за 2012 година

 

ПРОТОКОЛ №5/10.02.2012 Г. РЕШЕНИЕ №24 ОТНОСНО: Приемане на поимене списък на капиталовите разходи от целева субсидия на община Гълъбово за 2012 г.

 

ПРОТОКОЛ №5/10.02.2012 Г. РЕШЕНИЕ №24 ОТНОСНО: Приемане на поимене списък на капиталовите разходи от местни приходи на община Гълъбово за 2012 г.

 

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2012 Г - ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2012 Г - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 1- ва част

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 2- ра част

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - ДОФИНАНСИРАНЕ