Езици

Меню

Полезни връзки

11.08.2015г.   Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисия по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Към сайта на "МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН" Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Телефони на "ТАКСИ" в гр. Гълъбово

0885666359 - Стоян Паскалев

0895631435 - Иван Дочев

0894375976 - ЕТ "Недялко Делчев и син, Велика Делчева"

 

"Благоустройство и чистота" ЕООД /дейност: строително- монтажни дейности, почистване, озеленяване, сметоизвозване
управител: Николай Филипов; тел: 0418/62466, 62320
адрес: бул. "Цар Симеон Велики" № 59; 6280 Гълъбово
ЕИК: 833101655;  BG833101655

 

 

 

 

„МБАЛ – ГЪЛЪБОВО” ЕАД  (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ)

управлява се от съвет на директорите; Изпълнителен директор: д-р Гошо Грозев

адрес: 6280 Гълъбово; ул. Алеко Константинов 10; 
Тел: 0418/ 62415
Към сайта на Многопрофилна болница за активно лечение  - Гълъбово

 

 

 

 

 

 

МЦ I– Гълъбово ЕООД (медицински център)

управител: д-р Елена Грозева; Тел: 04 18/ 6 22 57

6280 Гълъбово; ул. Алеко Константинов 10; 

 

 

 

 

РА „Гълъбови вести” ЕООД (рекламна агенция)

Вр.ИД управител- Гергана Стоева Тел: 0878282180

рег. адрес: 6280 Гълъбово; ул. Цар Симеон Велики №53

находяща се на адрес: Тунджа 1, Дом на културата, партер

ЕИК: 203319231    ПО ДДС: BG203319231

 

 

 

 

 

 

 

23 май 2017 - Презентационен клип от Абитуриентския бал на Випуск 2017 г. Гълъбово

13-14 май 2017 г.XXVII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ, Гълъбово, 2017

17.02.2017 г.  - Турнир по минифутбол в Гълъбово

11.01.2017 г.  - Първи етап на Младежки център

28.10.2016 г. - Откриване на Младежки център - Гълъбово

26.08.2016 - 47 години Гълъбово - откриване на празника

 

РУ "Полиция" - гр. Гълъбово

Началник: Светослав Боев

6280 гр. Гълъбово, ул."Георги Бенковски " №13

 Карта на местоположението

тел. за спешни повиквания - 112

деж. офицер тел. 166 

 

тел. 0418/ 62 531; 62 999

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РС ПБЗН/

Началник: гл. инспектор Мартин Стефанов

6280 гр. Гълъбово, ул. "Майор Димитър Куманов" №1 

/бивша гребна база/

тел. 112

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГЪЛЪБОВО

ул. Г. Бенковски 13Б; /сграда на РУ "Полиция", външни стълби, последен етаж/

класификация: Социална дейност и подпомагане

тел: 0418 62453

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

адрес: Гълъбово, бул. Република 31, вх. А

класификация: Социално осигуряване

тел: 0418 62396

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ГЪЛЪБОВО

Адрес: пк 6280, гр. Гълъбово, ул.”Георги Бенковски ” №13Б, ет.3

e-mail: [email protected]

тел.041862006; 041862214,

0889398611; 0889395833;

факс:041862521