Езици

Държавни помощи

Минимални помощи:

На основание чл.11 ал.1 от Закона за държавните помощи, Община Гълъбово, в качеството си на администратор на минимални помощи, има задължението да публикува на интернет страницата си  информация за предоставените такива на предприятия на територията на Община Гълъбово, във връзка с реализиране на НПЕЕМЖС.Към 14.12.2016 година е завършило санирането на  блок  21, в който има самостоятелни обекти, собственост на предприятия - "Брикел" ЕАД 
и "Мини Марица-изток" ЕАД.До завършване на Програмата, стойностите на предоставените минимални помощи ще търпят корекции.

1. "Мини Марица изток" ЕАД - 1                 "Мини Марица изток ЕАД" - 2

2. "Брикел" ЕАД - 1                                        "Брикел" ЕАД - 2

Писмо до министерство на финансите

.................

....................

Минимални помощи:

На основание чл.11 ал.1 от Закона за държавните помощи, Община Гълъбово, в качеството си на администратор на минимални помощи, има задължението да публикува на интернет страницата си  информация за предоставените такива на предприятия на територията на Община Гълъбово, във връзка с реализиране на НПЕЕМЖС.Към 31.10.2016 година е завършило санирането на  блок  38, в който има самостоятелни обекти, собственост на предприятия - "Брикел" ЕАД и "Мини Марица-изток" ЕАД.До завършване на Програмата, стойностите на предоставените минимални помощи ще търпят корекции.

1. "Мини Марица изток" ЕАД - 1         "Мини Марица изток"ЕАД - 2

 

2. "Брикел" ЕАД - 1                                  "Брикел" ЕАД - 2

 

Писмо до министерство на финансите

.......................

.......................

Минимални помощи:

На основание чл.11 ал.1 от Закона за държавните помощи, Община Гълъбово, в качеството си на администратор на минимални помощи, има задължението да публикува на интернет страницата си  информация за предоставените такива на предприятия на територията на Община Гълъбово, във връзка с реализиране на НПЕЕМЖС.Към 15.09.2016 година е завършило санирането на 2 блока - 37 и 49, в които има самостоятелни обекти, собственост на предприятия - "Брикел" ЕАД 
и "Мини Марица-изток" ЕАД.До завършване на Програмата, стойностите на предоставените минимални помощи ще търпят корекции. 

1. "Мини Марица-изток" ЕАД - 1            "Мини Марица-изток" ЕАД - 2

 

2."Брикел" ЕАД - 1                                    "Брикел" ЕАД - 2

 

Писмо до Министерство на финансите