Езици

Меню

Регистър Таксиметрови превозвачи гр. Гълъбово

Р Е Г И С Т Ъ Р на Разрешенията за извършване таксиметров превоз на пътници на територията на община ГЪЛЪБОВО 2019 г.

№ по ред

Разрешение

№/дата

Превозвач

брой 

автомобили

срок

Други обстоятелства

1

1/21.01.2019 г.

ЕТ „Ива-Стоян Паскалев“

гр. Гълъбово

1

31.12.2019 г.

 

2

2/24.01.2019 г.

ЕТ „Недялко Делчев-син“

гр. Гълъбово

1

31.12.2019 г.

 

3

3/01.02.2017 г.

ЕООД „Бордове“

с. Бъдеще

1

31.12.2019 г.

 

4

4/01.04.2019 г.

ЕТ „Фюонг-Ангел Грозев“,

гр. Стара Загора

1

31.12.2019 г.