Езици

Меню

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ № /

дата

Име, презиме, фамилия длъжност

вид

декларация

1/14.05.2018г. Таня Николаева Гл.експерт "Административни дейности и канцелария на кмета" изтегли
2/15.05.2018г. Павлина Драгиева Гл.експерт "Човешки ресурси" изтегли
5/22.05.2015г. Стефан Радев Ст.експерт "Охрана и сигурност" изтегли
6/22.05.2018г. Светла Йовчева Ст.експерт "Екология и екологичен контрол" изтегли
7/22.05.2018г. Евгения Вълчева Юрисконсулт изтегли
8/30.05.2018г. Николай Филипов Управител "Благоустройство и чистота" ЕООД изтегли
9/30.05.2018г. Пенчо  Стоянов Секретар на община Гълъбово изтегли
10/30.05.208г. Кристина  Колева Ст.експерт "Управление на общинската собственост" изтегли
11./31.05.2018г. Диана  Баракова Гл.експерт "Кадастър, регулация и инвестиране" изтегли
12/31.05.2018г. Иванка Иванова Гл.специалист "Инвеститорски контрол" изтегли
13/31.05.2018г. Габриела Илиева Специалист "Социални дейности" изтегли
14/31.05.2018т. Маргрета  Манева Гл.експерт "Стопански дейности и социално развитие" изтегли
15/01.06.2018г. Нела  Петрова Директор дирекция "АПО и финанси" изтегли
16/04.06.2018г. Живка  Динева Гл.експерт "Административни дейности на ОбС" изтегли
17/04.06.2018г. Катерина  Георгиева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения - общинска собственост" изтегли
18/04.06.2018г. Станимира Желева Гл.експерт "Незаконно строителство" изтегли
19/04.06.2018г. Веселин  Петров Гл.експерт "Планиране и евроинтеграция" изтегли
20/04.06.2018г. Тони  Вушева Вътрешен одитор изтегли
21/05.06.2018г. Златка Танчева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
22/06.06.2018г. Диана  Колева Счетоводител изтегли
23/06.06.2018г. Ивелина  Гочева Ст.експерт "ОМП и управление при кризи" изтегли
24/06.06.2018г. Мариета Пенева Специалист "Кадастър" изтегли
25/06.06.2018г. Веселин Димитров Гл.експерт "Административно обслужване" изтегли
26/06.06.2018г. Пенка Колева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
27/06.06.2018г. Емилия Гочева Гл.експерт "Образование, здравеопазване и младежки дейности" изтегли
28/06.06.2018г. Николинка  Господинова Специалист "Административно обслужване" изтегли
29/06.06.2018г. Светослав Савов Главен счетоводител изтегли
30/06.06.2018г. Станислава Таскова Гл.специалист "Гражданско състояние" изтегли
31/06.06.2018г. Веска Малкова Кметски наместник изтегли
32/06.06.2018г. Златица Ганева Кметски наместник изтегли
33/06.06.2018г. Дарин Михалев Управител "Общинско строителство" ООД изтегли
34/06.06.2018г. Маринела Михалева Гл.експерт "Приходи" изтегли
35/06.06.2018г. Деница Костадинова Старши вътрешен одитор изтегли
36/06.06.2018г. Татяна Желева Счетоводител изтегли
37/06.06.2018г. Диана Мутафчийска Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
38/06.06.2018г. Елена Димитрова - Грозева Управител "Медицински център І " ЕООД изтегли
39/06.06.2018г. Йовка Тонева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
40/06.06.2018г. Красимира Тенева Гл.специалист "Кадастър" изтегли
41/06.06.2018г. Стела Стайкова Специалист "Административно обслужване в информационен център" изтегли
42/06.06.2018г. Деница Митева Ст.специалист "ЕСГРАОН" изтегли
43/07.06.2018г. Магдалена Генова Счетоводител изтегли
44/07.06.2018г. Марина Янкова Гл.специалист "Местни данъци и такси" изтегли
45/07.06.2018г. Севдалина  Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
46/07.06.2018г. Севдалин Сидеров Директор дирекция "ТСУ и ИРУ" изтегли
47/07.06.2018г. Динка Павлова Ст.експерт "Местни данъци и такси" изтегли
48/07.06.2018г. Ивета Далакманова Ст.счетоводител изтегли
49/07.06.2018г. Антоанета Узунова Ст.специалист "Секретар на МКБППМН" изтегли
50/07.06.2018г. Ина Динева Ст.счетоводител - зам.гл.счетоводител изтегли
51/07.06.2018г. Надежда Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
52/07.06.2018г. Гергана Стоева Гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол" изтегли
53/07.06.2018г. Стоянка  Пастърмова-Цачева Управител ИК "Гълъбови вести" ЕООД изтегли
55/08.06.2018г. Жанета Димова Ст.експерт "Финансов контрол" изтегли
56/08.06.2018г. Пенка Караджова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
57/08.06.2018г. Ирина  Георгиева Гл.специалист "Административни дейности" изтегли
58/09.07.2018г. Ивалина  Горналова Ст.специалист "Публично изпълнение" изтегли
59/01.08.2018г. Пламена Мърхова Ст.експерт "Екология" изтегли
60/14.01.2019г. Гергана Минчева Ст.специалист "Човешки ресурси" изтегли
61/22.01.2019г. Пламен Петков Ст.специалист "Информационно обслужване" изтегли
63/14.02.2019г. Дарина Льондева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения ОбС" изтегли
65/03.06.2019г. Джулия Фенерова Счетоводител, оперативен изтегли
66/25.07.2019г. Гергана Банева Ст.експерт "Финансов контрол" изтегли
67/14.08.2019г. Звезделина Георгиева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
68/04.09.2019г. Елица Михайлова Ст.специалист "Публично изпълнение" изтегли
69/13.09.2019г. Магдалена Узунова Ст.специалист "Човешки ресурси" изтегли
70/09.12.2019г. Евтимия Стоименова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли