Езици

Меню

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/

дата

Име, презиме и фамилия длъжност

вид

декларация

№1/02.04.2018г.

Павлина Драгиева Гл.експерт "Човешки ресурси" изтегли
№2/02.04.2018г. Пламен Бараков Заместник кмет изтегли
№3/04.04.2018г. Станимира  Желева Гл.експерт "Незаконно строителство" изтегли
№5/10.04.2018г. Гергана  Стоева Гл.експерт "ВО и протокол" изтегли
№6/10.04.2018г. Светла  Петрова - Русева Ст.експерт "Екология" изтегли
№7/10.04.2018г. Емилия  Гочева Гл.експерт "Образование, здравеопазване и младежки дейности" изтегли
№8/10.04.2018г. Татяна  Желева Счетоводител изтегли
№9/11.04.2018г. Ирина  Георгиева Гл.специалист "Административни дейности" изтегли
№10/11.04.2018г. Таня  Николаева Гл.експерт "Административни дейности и канцелари на кмета" изтегли
№11/11.04.2018г. Живка  Динева Гл.експерт "Административни дейности на ОбС" изтегли
№12/11.04.2018г. Маринела  Михалева Гл.експерт "Приходи" изтегли
№13/11.04.2018г. Пенчо  Стоянов Секретар на община Гълъбово изтегли
№14/11.04.2018г. Веска Маркова Кметски наместник изтегли  
№15/11.04.2018г. Златица  Ганева Кметски наместник изтегли
№16/12.04.2018г. Николинка  Господинова Специалист "Административно обслужване" изтегли
№17/12.04.2018г. Стефан Радев Ст.експерт "Охрана и сигурност" изтегли
№18/16.04.2018г. Динка  Павлова Ст.експерт "Местни данъци и такси" изтегли
№19/17.04.2018г. Красимира  Тенева Гл.специалист "Кадастър" изтегли
№20/17.04.2018г. Иван  Кирчев Главен архитект изтегли
№21/17.04.2018г. Деница  Костадинова Ст.вътрешен одитор изтегли
№22/18.04.2018г. Димитър   Василев Заместник кмет изтегли
№23/18.04.2018г. Николай Филипов Управител "Благоустройство и чистота" ЕООД изтегли
№24/.18.04.2018г. Марина  Янкова Гл.специалист "Местни данъци и такси" изтегли
№25/18.04.2018г. Стоянка  Пастърмова-Цачева Управител ИК "Гълъбови вести" ЕООД изтегли
№26/19.04.2018г. Златка Танчева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№27/20.04.2018г. Стела  Стайкова Специалист "Административно обслужване в информационен център" изтегли
№28/20.04.2018г. Дарин Михалев Управител "Общинско строителство" ЕООД изтегли
№29/20.04.2018г. Пенка  Караджова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№30/20.04.2018г. Надежда Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№31/23.04.2018г. Йовка  Тонева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№32/23.04.2018г. Деница Митева Ст.специалист "ЕСГРАОН" изтегли
№33/23.04.2018г. Иванка Иванова Гл.специалист "Инвеститорски контрол" изтегли
№34/23.04.2018г. Габриела  Илиева Специалист "Социални дейности" изтегли
№35/23.04.2018г. Севдалин  Сидеров Директор дирекция "ТСУ и ИРУ" изтегли
№36/23.04.2018г. Евгения Вълчева Юрисконсулт изтегли
№37/23.04.2018г. Кристина  Колева Ст.експерт "Управление на общинската собственост" изтегли
№38/23.04.2018г. Светослав  Савов Главен счетоводител изтегли
№39/23.04.2018г. Катерина  Георгиева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения - общинска собственост" изтегли
№40/23.04.2018г. Веселин Петров Гл.експерт "Планиране и евроинтеграция" изтегли
№41/23.04.2018г. Севдалина  Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№42/23.04.2018г. Диана Баракова Гл.експерт "Кадастър, регулация и инвестиране" изтегли
№43/23.04.2018г. Веселин  Димитров Гл.експерт "Административно обслужване" изтегли
№44/23.04.2018г. Мариета  Пенева Специалист "Кадастър" изтегли
№45/23.04.2018г. Камелия Жекова Гл.експерт "Бюджет" изтегли
№46/23.04.2018г. Ивелина  Гочева Ст.експерт "ОМП и управление при кризи" изтегли
№47/23.04.2018г. Магдалена  Генова Счетоводител изтегли
№66/22.01.2019г. Пламен  Петков Ст.специалист "Информационно обслужване" изтегли
№49/23.04.2018г. Тони  Вушева Вътрешен одитор изтегли
№50/23.04.2018г. Нела  Петрова Директор дирекция "АПО и финанси" изтегли
№51/23.04.2018г. Диана Колева Счетоводител изтегли
№52/23.04.2018г. Ина  Динева Ст.счетоводител-зам.главен счетоводител изтегли
№53/23.04.2018г. Маргрета  Манева Гл.експерт "Стопански дейности и социално развитие" изтегли
№55/23.04.2018г. Пенка  Колева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№56/24.04.2018г. Диана  Мтафчийска Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№57/24.04.2018г. Станислава  Таскова Гл.специалист "Гражданско състояние" изтегли
№58/25.04.2018г. Елена  Димитрова - Грозева Управител "Медицински център І" ЕООД изтегли
№59/26.04.2018г. Ивета Далакманова Ст.счетоводител изтегли
№60/27.04.2018г. Жанета Димова Ст.експерт "Финансов контрол" изтегли
№61/27.04.2018г. Антоанета  Узунова Ст.специалист "Секретар МКБППМН" изтегли
№62/27.04.2018г. Светла Йовчева Ст.експерт "Екология и екологичен контрол" изтегли
№63/14.05.2018г. Пламен  Бараков Заместник кмет изтегли чл.35, ал.1, т.3
№64/04.07.2018г. Ивалина  Горналова Ст.специалист "Публично изпълнение" изтегли
№65/30.07.2018г. Пламена Мърхова Ст.експерт "Екология" изтегли
№66/22.01.2019г. Пламен Петков Ст.специалист "Информационно обслужване" изтегли
№67/13.02.2019г. Дарина  Льондева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения ОбС" изтегли
№68/13.02.2019г. Катерина  Георгиева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения ОбС" изтегли
№69/03.06.2019г. Джулия  Фенерова Счетоводител, оперативен изтегли
№70/25.07.2019г. Гергана Банева Ст.експерт "Финансов контрол" изтегли
№71/14.08.2019г. Звезделина Георгиева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№72/28.08.2019г. Магдалена Узунова Ст.специалист "Човешки ресурси" изтегли
№73/04.09.2019г. Гюлджан Дурмуш-Шакир Заместник кмет изтегли
№74/04.09.2019г. Елица Михайлова Ст.специалист "Публично изпълнение" изтегли
№75/28.11.2019г. Евтимия Стоименова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№76/03.12.2019г. Станимир Караабов Ст.специалист "Информационно обслужване" изтегли
№77/02.01.2020г. Госица Господинова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли