Езици

Меню

Образование

 

Емилия Гочева

Главен експерт "Образование"

при Община Гълъбово

бул. "Република" № 48

ет.1, кабинет № 108

6280 гр. Гълъбово

тел: 0418/68933   /вътрешен 212/

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина.

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на следните детски градини на територията на община Гълъбово:

1. Детска градина „Радост“ гр. Гълъбово

2. Детска градина „Наталия“ гр. Гълъбово

Правила

Заявление - word , pdf 

Декларация - word , pdf

Заповед 55/15.02.2021 г. относно утвърждаване на правила за определяне на работните заплати
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини - 2021 г.
Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2021 г. - Заповед

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2021 г. - Заповед

 

 

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

 

 

Подновява се посещението в детските градини

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2020 г. - Заповед 101/ 24.02.2020 г.
Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2020 г. - Заповед № 100/ 24.02.2020 г.

 

 

 

 

Заповед 61/29.01.2020 г. относно утвърждаване на правила за определяне на работните заплати
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини - 2020 г.

 

 

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

 

Обява за свободно работно място в ДГ "Наталия"- 1 бр. - Медицинска сестра, Фелдшер: /виж документи от ТУК/

 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Средно училище  "Васил Левски"

Тел:  0418/6 25 60
Директор: Нели Кючукова  
кв. Строител e-mail: [email protected]
6280 Гълъбово http://sou-vasil-levski.bg/

 

 

 

 

ПГЕЕ  /Професионална гимназия по енергетика и електротехника/

тел: 0418/6 23 86

Директор: Петронка Цветковска

тел: 0418/6 21 71
кв. Индустриален e-mail: [email protected]
6280 Гълъбово

www.pgee-galabovo.com

 

 

 

 

 

I - во ОУ "Св. Паисий Хилендарски" тел. 0418/ 6 43 25
Директор: Теодора Желева  
ул. Славянска № 17 А e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово  

 

 

 

 

II - ро ОУ "Христо Ботев" тел/факс: 0418/ 6 22 60
Директор: Жечка Михова ЕИК: 000802299
ул. Христо Ботев 18 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово  

 

 

 

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" тел: 04152/ 24 81
Директор: Илина Генова  
ул. Пламък 16 e-mail: [email protected]
6290 с. Обручище  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Детска градина "Радост", с филиали в с. Обручище и с. Мъдрец тел: 0418/ 62233; 0886611685
Директор: Росица Тенева

тел. в с. Обручище 04152/ 718

ул. Стефан Стамболов 4 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово сайт: www.dg-radost.bg

 

 

 

 

Детска градина "Наталия", с филиали в с. Медникарово и с. Главан тел: 0886611246
Директор: Жана Стоянова тел. в с. Главан: 04155/ 2235
ул. "Петър Берон" № 13 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово сайт: www.dg-nataliq.bg