Езици

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година

12.06.2014 - 11:24

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година

На 11.06.2014 г. от 16:00 часа в залата на общинска администрация Гълъбово се проведе публично обсъждане на отчета на бюджет 2013 по покана на председателя на Общински съвет - Гълъбово – г-жа Янка Петрова. Присъстваха  представители на синдикални, неправителствени и бизнес организации и граждани на община Гълъбово.

         Директорът на Дирекция „АПО и Финанси” г- жа Нели Петрова запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на общинския бюджет за 2013 г. Тя направи подробен отчет за изпълнението на бюджета по дейности и параграфи.

Въпросите и мненията, които споделиха присъстващите, бяха насочени към проблеми с инфраструктурата и социалната сфера. Въпреки неизпълнението на приходната част с над 1,5 млн. лева, довело до затруднения по изпълнението мероприятията.

Всички становища бяха отразени в протокол. Той ще бъде предоставен на Постоянната комисия по икономика в Общински съвет – Гълъбово, а в края на месец юни, на заседанието на Общински съвет – Гълъбово, ще бъде разгледан отчета за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 г.