Езици

Кметове, кметски наместници по села

 

с. Априлово

Кметски наместник

Иванка Аширова 

Старши специалист "АО" с.Априлово -

 Пенка  Тенева Колева

 тел: 04156/ 22 60; 0886099942

e-mail; [email protected]

 

с. Великово

Кметски наместник

Веска Маркова

сл. тел:0418/61039

0884088669

e-mail: [email protected]

 

с. Разделна

Кметски наместник

Златица Делчева

тел: 04157/ 22 60

e-mail; [email protected]

с. Мусачево

Кметски наместник

Донко Канев  Дойчев - тел: 0896732093

e-mail:[email protected]

Старши експерт "АО" с.Мусачево, 

Николинка Станкова Господинова - 0418/62219

кв. Митьо Станев

Специалист "Административно обслужване"

Росица Банева

0898915105

0418/ 6 22 53

e-mail: [email protected]

 

с. Обручище

Кмет

Станислв Габровски 

тел: 04152/ 2260; 2615

Технически сътрудник с.Обручище - Надежда Константинова Димитрова

e-mail: [email protected]

 

 

с. Искрица

Кметски наместник

Динка Господинова Радкова 

тел: 04158/22 60

е-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Медникарово

Кмет

Кирил Кабов 

тел: 04154/ 2260

тел. секретар04154/ 2225

e-mail:

 [email protected]

 

 

 

с. Мъдрец

Кмет

Петър Борисов 

тел04153/ 2260; 2325

e-mail:  

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Главан

Кмет

Диян Петков

тел: 04155/ 22 60

e-mail: 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Помощник

Кметски наместник

Иван Господинов 

тел: 04155/ 380

e-mail:

 [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТСТВАE- MAIL:

 

1.   с. Априлово:[email protected]

2.   с. Великово: [email protected]

3.   с. Разделна: [email protected]

4.   с. Мусачево: [email protected]

5.   кв. Митьо Станев: [email protected]

6.   с. Обручище: [email protected]

7.   с. Медникарово: [email protected]

8.   с. Искрица: [email protected]

9.   с. Мъдрец: [email protected]

10.   с. Главан: [email protected]

11.   с. Помощник: [email protected]

................