Езици

КМЕТ, СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИЦИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Николай Тонев Колев

Роден на: 08 Януари 1957

Образование: висше

Канцелария: 304

Тел: 0418/ 6 89 01 ;

Факс: 0418/ 6 41 94

Email: [email protected]

[email protected].

[email protected] - гл.експ. "Връзки с обществеността и протокол'

Приемен ден на Кмета: 

четвъртък, общинска администрация,

партер, зала- приемна на кмета

 

ЙЕРАРХИЧЕСКА ОРГАНОГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО

 

 

СЕКРЕТАР

Име: Пенчо Стойчев Стоянов ;     Образование: висше;             Канцелария: 302; Тел0418/ 68 901, Факс: 0418/64194     

E-mail: [email protected].

...................

ЗАМЕСТНИК КМЕТe-mail: [email protected] 

Телефон: 0418/68901'Факс:  0418/64194

инж. Пламен Бараков; Роден на: 25 Август 1966 г.; Образование: висше
 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ - e-mail: [email protected]Телефон: 0418/68901

Димитър Василев; Роден на: 10 Октомври 1946 г.
Образование: средно специално и средно техническо
 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ Тел,факс: 0418/68901,64194; E-mail: [email protected]

Гюлджан Мюмюнали Дурмуш - Шакир; Родена на: 14.04.1979г.

Образование: Магистър по Управление на проекти.