Езици

Меню

АРХИВ - РЕШЕНИЯ НА ОБС - МАНДАТ 2011 - 2015 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 70/23.09.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 69/18.09.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 68/13.08.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 67/29.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 66/27.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 65/16.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 62/18.06.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 61/21.05.2015 ГОДИНА

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 60/24.04.2015 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 59/21.04.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 58/30.03.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 57/13.02.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 56/30.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 55/16.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 54/13.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 53/12.12.2014 и 15.12.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 52/26.11.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 51/30.10.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 50/26.09.2014 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 49/18.09.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 48/09.09.2014 ГОДИНА

27.08.2014 - ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 46/13.08.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 45/25.07.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 44/30.06.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 43/30.05.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 42/30.04.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 41/28.03.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 40/28.02.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 39/12.02.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 38/30.01.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 37/19.12.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 36/11.12.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 35/26.11.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С  ПРОТОКОЛ № 34/31.10.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 33/02.10.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 32/27.09.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 31/09.09.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 30/20.08.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 29/26.07.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 28/01.07.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 26/31.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 25/27.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 24/21.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 23/29.04.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 22/27.03.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 21/21.02.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 20/25.01.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 19/15.01.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 18/18.12.2012 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 17/26.11.2012 ГОДИНА