Езици

Меню

АРХИВ - Покани за заседания на Общински съвет - Гълъбово 2015-2019 г.

Организатор сесии - Живка Динева - e-mail: [email protected] ;  [email protected]

..................................................................................................................

Покани за зааседания на Общински съвет за мандат 2019-2023 г.

..........

На 11 ноември (понеделник), от 10:00 часа, в зала 1 на Община Гълъбово ще започне тържествената сесия на Общинския съвет. По време на заседанието своята клетва за работа в името на Гълъбово ще положат кметът Николай Тонев, общинските съветници, както и кметовете на кметства в общината. Ще бъде избран и председател.

..............

Покана за заседание на 30.09.2019 г /понеделник/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на 12.08.2019 г /понеделник/ от 15:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 29.07.2019 г /понеделник/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 28.06.2019 г /петък/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 31.05.2019 г /петък/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 24.04.2019 г /петък/ от 10:30ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 29.03.2019 г /петък/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 27.02.2019 г /сряда/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 30.01.2019 г /сряда/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.....

Покана за заседание на 18.12.2018 г /вторник/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 30.11.2018 г /петък/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 30.10.2018 г /вторник/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 26.09.2018 г. /сряда/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

...........

Покана за заседание на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 29.06.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 22.05.2018 г. /вторник/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на 27.04.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на 27.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 23.02.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД 

............

Покана за заседание на 31.01.2017 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

..............

Покана за заседание на 18.12.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 24.11.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

..............

Покана за заседание на 31.10.2017 г. (вторник) от 16:30 ч. в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

..............

Покана за заседание на 27.09.2017 г. (сряда) от 10:00 ч.в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...........

Покана за заседание на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС при следния  ДНЕВЕН РЕД

.............

Покана за заседание на 31.07.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 30.06.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.................

Покана за заседание на 30.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

...............

Покана за заседание на 28.04.2017 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на 29.03.2017 г. (сряда) от 10:00 ч.в зала № 1 на ОбС, при следния  ДНЕВЕН РЕД

................

Покана за заседание на 27.02.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч.в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

.....

Покана за заседание на 30.01.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

.......

Покана за заседание на 27.12.2016 г. (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 25.11.2016 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

.......

Покана за заседание на 31.10.2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

.....

Покана за заседание на 28.09.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на 20.07.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на 14.06.2016 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на 27.04.2016 г. (сряда) от 10:30 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

....

Покана за заседание на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 16:30 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на 26.02.2016 г. (петък) от 9:30 ч.в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на 27.01.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на 22.12.2015 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д

...

Покана за заседание на 01.12.2015 г. (вторник) от 17:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д

...

Покана за заседание на 13.11.2015 г. (петък) от 16:45 ч.в зала № 1 на ОбС, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д :