Езици

Меню

Постоянни комисии в ОбС 2015-2019 г.

Постоянни комисии към Общински съвет – Гълъбово за мандата 2015 – 2019 г., в брой и състав, както следва:

1.1. Комисия по бюджет, финанси и икономика:

Председател Теньо Тенев
Заместник - председател Пеньо Пенев
Членове Румен Янков
  Георги Митев
  Нели Кичюкова

 

1.2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост:

Председател Милко Иванов
Заместник - председател Иван Габровски
Членове Иван Райчев
  Пеньо Пенев
  Живко Калъчев

 

1.3. Комисия по екология, земеделие, стопански дейности и транспорт:

Председател Иван Габровски
Заместник - председател Дралчо Донев
Членове Теньо Тенев
  Павлина Георгиева
  Живко Калъчев

 

1.4. Комисия по образование, култура и вероизповедания:

Председател Нели Кючукова
Заместник - председател Георги Анастасов
Членове Милко Иванов
  Стефан Николов
  Драгомир Радев

 

1.5. Комисия по социални дейности, здравеопазване, младежта и спорта:

Председател Румен Янков
Заместник - председател Павлина Георгиева
Членове Станислав Костов
  Стефан Николов
  Иван Райчев

 

1.6. Комисия по правно-нормативни дейности, регионални и местни политики и конфликт на интереси:

Председател Данаила Колева
Заместник - председател Георги Митев
Членове Георги Анастасов
  Драгомир Радев
  Станислав Костов