Езици

Меню

Регистър общинска собственост

Към регистъра на общинска собственост

 

УПЪТВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ - Моля проследете картинките и обясненията към тях:

1. Влизете към страницата на регистъра общинска собственост

 

 

 

2. Избирате полето -> като "гост", там не е необходимо използването на парола.

3. Натискате прозорчето "Влизане"и се появява екрана,

който в ляво, горе има два активни прозореца за търсене на имот, ибирате един от тях:

ГРЧОС - главен регистър частна общинска собственост

ГРПОС - главен регистър публична общинска собственост

4. При търсене, трябва да въведете данни:

Пример: на 4 - тото поле - МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ се иписва адреса на имота на кирилица

Пример: гр. Гълъбово

5. Последна стъпка - натискате върху полето долу в таблицата "Търси" и на екрана ще излезе цялата информация.