Езици

Днес, първа копка по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея.

Провеждане на „Първа копка“

по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения"

Подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

Документи се подават по кметства до 22.08.2019 г. /четвъртък/

Подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

За какво се предоставя подпомагането:за почистване и дезинфекция,във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди

Първа копка по проект

15 Август 2019 - 12:42pm

На дата 23.08.2019 г.: от 11:00 часа ще се проведе „Първа встъпителна пресконференция“ и 

Започна приемането на заявления за лична помощ

29 Юли 2019 - 11:03am

Започна приемането на заявления за лична помощ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Информация относно заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

Община Гълъбово предоставя информация относно заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/:

Разгледайте следните редове, за да се запознаете с подробностите и документите:

 

 

 

 

Информация относно заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

26 Юли 2019 - 9:27am

З А П О В Е Д №. 660. гр. Гълъбово 26.07.2019 г.

На основание чл.44 ал.1 т.2 и т.8 от ЗМСМА, чл.133 т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,

Заповед № РР-ЗД-4/17.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора и представени ми протоколи от заседание на Общинската епизоотична комисия от 23 и 25. 07.2019 г. във връзка с утежнената епизоотична обстановка по отношение на Африканска чума по свинете в страната

Информация относно усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

Информация относно усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на  заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора:

Мерки срещу Африканска чума по свинете

24 Юли 2019 - 11:20am

Африканската чума по свине /АЧС/ е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола.

За хотелиерите: Задължителна регистрацияв ЕСТИ до 30 септември 2019 г.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО съобщава на всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи, къщи и апартаменти за гости, че към момента функционира Единната система за туристическа информация(ЕСТИ) към която поетапно може да се включват със свои профили и да подават данни. 

На 18 и 19 април 2019 - дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината

Община Гълъбово предупреждава жителите на град Гълъбово и селата да се въздържат от разходки в районите, които ще се обработват в часовете от 9.30 до 19.30 часа, на 18 и 19 април 2019 г, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си. Зелените площи ще бъдат обработени сМастрацид Микро. Карантинния период на препаратае 24 часа. При контакт препарата може да причини алергична кожна реакция.