Езици

Празничен февруари в Община Гълъбово

3 Февруари 2020 - 1:18pm

15.02.2020 г.  - „Трифоне, Трифон Зарезан” – празник на винаря и лозаря

       - 11:00 часа –  Ритуал - Зарязване на лоза /Лозовият масив на входа на Гълъбово, от Опан/

       - 11:30 часа  - конкурс за „Най-добър майстор -винар” пред ДК "Енергетик”

На 10 февруари 2020 започва Общинският традиционен турнир по футбол на малки вратички в зала

3 Февруари 2020 - 11:50am

Общински традиционен турнир по футбол на малки вратички в зала

     І. Цел и задача

     1.Да се популяризира футбола в Общината.

     ІІ. Време и място на турнира

Турнирът ще се проведе от 10.02.2020 г./понеделник/ в спортна зала „Енергетик”.

Начало на срещите – 18:00 часа.

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

    В тази връзка Община Гълъбово напомня на всички данъкоплатци, че могат да заплатят дължимите данъци и такси, както следва:

 - на касите в Община Гълъбово;

- на касите в Easy Pay.

Няма проблем с водоснабдяването в облас Стара Загора

15 Януари 2020 - 1:00pm

По инициатива на областния управител Гергана Микова на 15.01.2020 г. в Областна администрация се проведе работна среща на кметове и зам.-кметове на общини с управителя на ВиК ЕООД-Стара Загора инж. Румен Райков. Темата беше състоянието на водоснабдяването в Старозагорска област.

Проведе се обществено обсъждане във връзка с изготвения предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово и Доклад за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово

На 06.12.2019 г. в зала 1 на Общинска администрация Гълъбово, на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията и чл. 21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвения предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово и Доклад за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово.

Разработката на Проект на общ устройствен план на Община Гълъбово е възложена с Договор сключен между „ФОР КАБАНО“ ДЗЗД и Община Гълъбово на №123/21.11.2017.

Обява за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Гълъбово и Доклад за екологична оценка на плана

О Б Я В А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

Повече от 70 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 25.11.2019 г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче"

25 Ноември 2019 - 4:16pm

Повече от 70 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 25.11.2019 г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

На 4 декември от 11 часа ще бъде обсъден бюджета за 2020 г на община Гълъбово

19 Ноември 2019 - 1:36pm

О    Б     Я     В    А

на 04.12.2019г./сряда/ от 11:00часа

в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира

Министерството на младежта и спорта награди Средно училище "Васил Левски" с плакет за едно от 5-те най-активни училища в страната

Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово с награда от Министерството на Младежта и спорта за най-активно училище. 

Клетва на Кмета на Общината, общинските съветници и кметове на кметства

11 Ноември 2019 - 11:17am

С клетва кметът Николай Тонев и новият общински съвет на Гълъбово започнаха мандат 2019 - 2023 г. На 11.11.2019 г. в 10:00 ч.