Езици

Затворени за дезинфекцияна 19 и 20.11.2020 г. кметствата в с. Обручище и с. Помощник

ЗАПОВЕД № 647/19.11.2020г.   гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от кметство с.Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора

НАРЕЖДАМ:

В дните на 19.11.2020г. и 20.11.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на кметство с.Помощник.

Проекта на бюджет 2021

О Б Я В А  на 25.11
Заповед - отчуждаване имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора

Областен управител на област Стара Загора

З А П О В Е Д     №ДС-ЗД-192

Стара Загора     06.11.2020 г.

Болницата в Гълъбово получи дарение от медицинска апаратура и консумативи от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Болницата в Гълъбово получи дарение от медицинска апаратура и консумативи от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ .

Започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“

4 Ноември 2020 - 4:25pm

О Б Я В Л Е Н И Е - Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-902 от 20.10.2020 г. и №ЗМФ-784 от 16.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, обявява, че започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с.
Дните на 29.10.2020г. и 30.10.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на ОА и звената на бюджетна издръжка

29 Октомври 2020 (All day)

ЗАПОВЕД  № 621/ 29.10.2020 г./гр. Гълъбово
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА,
 
Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от общинска администрация Гълъбово,
 
НАРЕЖДАМ:
 
В дните на 29.10.2020г. и 30.10.2020г. вкл.
Преустановява се дейността на всички закрити и открити пазари на територията на общината, като се разрешава единствено продажбата на плодове, зеленчуци и всякаква друга земеделска продукция.

27 Октомври 2020 - 4:00pm

ЗАПОВЕД  № 614   /   27.10.2020 г./      гр. Гълъбово

Кметът на Община Гълъбово благодари на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" за направено дарение

23 Октомври 2020 - 12:02pm

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури санитарни комплекти за защита от COVID-19 за всички ученици от 5-те училища в Община Гълъбово и 5 институции за деца и младежи, лишени от родителска грижа в Стара Загора. За безопасната среда в сградите беха доставени диспенсъри за безконтактна дезинфекция на ръце, дезинфектанти за под и повърхности, както и оборудване за прилагането им.

В Община Гълъбово БЧК раздава 415 пакета хранителни продукти

14 Октомври 2020 - 10:04am

В Община Гълъбово БЧК РАЗДАВА 415 пакета хранителни продукти

Движението по трасето общински път SZR-1042 Гълъбово-Априлово е възстановено

23 Септември 2020 - 1:19pm

Община Гълъбово  уведомяваме гражданството и пътуващите по маршрута Стара Загора - Бъдеще-Априлово-Гълъбово, че поради приключване на строително-ремонтните работи по мостовото съоръжение над река „Съзлийка“ км.2+202 на общински път SZR-1042 Гълъбово-Априлово,движението по трасето е възстановено.