Езици

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

15 Февруари 2021 - 8:44am

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

    В тази връзка Община Гълъбово напомня на всички данъкоплатци, че могат да заплатят дължимите данъци и такси, както следва:

                - на касите в Община Гълъбово;

Образуваха избирателните секции за Парламентарни избори 2021 г.

1 Февруари 2021 - 4:24pm

Образуваха избирателните секции за Парламентарни избори 2021 г.

Започва приема на документи от кандидати за потребители и за асистенти към социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Гълъбово в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа” и в изпълнение на Закона за социалните услуги, обявява, че започва приема на документи от кандидати за потребители и за асистенти  към  социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа за асистенти за:

Първа копка по проект за закриване на депото за битови отпадъци

Първа копка по проект за закриване на депото за битови отпадъци

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари допълнителна медицинска апаратура и консумативи на болницата в град Гълъбово

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари допълнителна медицинска апаратура и консумативи на болницата в град Гълъбово

Безвъзмездната помощ цели да оптимизира възможностите на лечебното заведение за справяне с епидемията от COVID-19

„Първата /встъпителна/ пресконференция“ и „Първа копка“ на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

СЪОБЩЕНИЕ

Всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди, трябва да направят регистрация в ЕПОРД до 31 януари 2021 г.

11 Януари 2021 - 6:07pm

Важно за пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури !!!

Уважаеми земеделски стопани,

Ще се даде старт на строителните дейности по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

5 Януари 2021 - 6:48pm

 

 

 

 

 

 

 

До 12 ч. на 29 декември 2020 г. ще работи касата на отдел "Местни данъци и такси"

Община Гълъбово съобщава

Поради годишно приключване на 2020г., касата на „Местни данъци и такси“ ще работи до 12:00ч. на 29.12.2020г.

Плащания след този час могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни,че регистрацията на стопанствата е задължително.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни, че регистрацията на стопанствата е задължително.