Езици

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари допълнителна медицинска апаратура и консумативи на болницата в град Гълъбово

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари допълнителна медицинска апаратура и консумативи на болницата в град Гълъбово

Безвъзмездната помощ цели да оптимизира възможностите на лечебното заведение за справяне с епидемията от COVID-19

„Първата /встъпителна/ пресконференция“ и „Първа копка“ на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

СЪОБЩЕНИЕ

Всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди, трябва да направят регистрация в ЕПОРД до 31 януари 2021 г.

11 Януари 2021 - 6:07pm

Важно за пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури !!!

Уважаеми земеделски стопани,

Ще се даде старт на строителните дейности по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

5 Януари 2021 - 6:48pm

 

 

 

 

 

 

 

До 12 ч. на 29 декември 2020 г. ще работи касата на отдел "Местни данъци и такси"

Община Гълъбово съобщава

Поради годишно приключване на 2020г., касата на „Местни данъци и такси“ ще работи до 12:00ч. на 29.12.2020г.

Плащания след този час могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни,че регистрацията на стопанствата е задължително.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни, че регистрацията на стопанствата е задължително.

Затворени за дезинфекцияна 19 и 20.11.2020 г. кметствата в с. Обручище и с. Помощник

ЗАПОВЕД № 647/19.11.2020г.   гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от кметство с.Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора

НАРЕЖДАМ:

В дните на 19.11.2020г. и 20.11.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на кметство с.Помощник.

Проекта на бюджет 2021

О Б Я В А  на 25.11
Заповед - отчуждаване имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора

Областен управител на област Стара Загора

З А П О В Е Д     №ДС-ЗД-192

Стара Загора     06.11.2020 г.

Болницата в Гълъбово получи дарение от медицинска апаратура и консумативи от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Болницата в Гълъбово получи дарение от медицинска апаратура и консумативи от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ .