Езици

На 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово

8 Юли 2021 - 8:45am

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово:

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 год.

1 Юли 2021 - 2:01pm

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 год.

10.07.2021г.Час на тръгване от населените места:

1. Направление с. Помощник – гр. Гълъбово

1.1 с. Помощник, Автобусна спирка – 15.00ч.

1.2 с. Главан – 15.05ч.             

1.3 с. Мъдрец, Автобусна спирка – 15.15ч.

На 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 ч. - публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

29 Юни 2021 - 6:24pm

ОБЯВА

на 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото приложение, Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и се разработва за срок от седем  години.

ВАЖНО ЗА ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021

23 Юни 2021 - 11:48pm

ВАЖНО ЗА ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021

СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен./ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност" е създала следната организация за работа:

Уведомление за пръскане с хербецид на 18.06.21 г. по жп линия Симеоновград - Гълъбово

15 Юни 2021 - 8:37am

До 30 юни се удължава срока за набиране на съдебни заседатели

9 Юни 2021 - 11:39am

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.21 ал.1 т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Гълъбово, с Решение №181/28.04.2021г. открива процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд гр. Гълъбово и удължава срока с Решение № 193/ 31.05.2021 г.  правила за провеждането й.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

възраст от 21 до 68 години;

Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11юли 2021 г.

31 Май 2021 - 2:11pm

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ДО

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

ДО

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ДО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ДО

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“

 

Ще бъде ремонтиран покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

Ще бъде ремонтиран покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

....

................