Езици

ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1921" С. МЕДНИКАРОВО

 ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1921" С. МЕДНИКАРОВО

Статус Действащо
Регистрационен № 1741
Име на читалище "Развитие-1921"
Област СТАРА ЗАГОРА
Община ГЪЛЪБОВО
Град/село СЕЛО МЕДНИКАРОВО
Адрес с. Медникарово, общ. Гълъбово"Волга" 6, п.к. 6294
Булстат 000805306
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0895493141; 04154/2333
Факс -
E-mail [email protected]
Председател Жечка Тодинова Проданова
Секретар

Павлина Колева Иванова

«Сто години развитие“ по Процедура чрез подборBG06RDNP001-19.339,Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява”от Стратегия за водено от общностите местно развитиена СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

Оферта

Покана за пазарни консултации