Езици

Селскостопанска политика

Заповед №ПО-09-1202-2/29.09.2021г. с. Великово

Заповед №ПО-09-1198-2/29.09.2021г. с. Априлово

Заповед  ПО-09-1204-2/29.09.2021 г. гр. Гълъбово

Заповед  ПО-09-1216-2/04.10.2021 г. с. Главан

Заповед №ПО-09-1214-2/04.10.2021г. с. Искрица

Заповед  ПО-09-1215-2/30.09.2021 г. с. Мъдрец

Заповед  ПО-09-1205-2/04.10.2021 г. с. Медникарово

Заповед  ПО-09-1201-2/29.09.2021 г. с. Мусачево

Заповед  ПО-09-1213-2/29.09.2021 г. с. Обручище

Заповед  ПО-09-1203-2/29.09.2021 г. с. Разделна 

..........................................................................................................................................

Споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи по чл. 37в, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

Гълъбово

заповед

приложение

Великово

заповед

приложение

Разделна

заповед

приложение

Мусачево

заповед

приложение

Априлово

заповед

приложение

Обручище

заповед

приложение

Искрица

заповед

приложение

Медникарово

заповед

приложение

Мъдрец

заповед

приложение