Езици

Меню

Село Искрица

Село Искрица се намира на юг от общинския център Гълъбово, между селата Медникарово и Мъдрец. По исторически данни то съществува от около 400 години. Първоначално е било в гориста местност, южно от сегашното си местоположение, от там минавал пътят за Одрин. Заради охраняваните постове, поради пренасянето на пощата, името на селото било Стражари. Друго име с което се е нариячало селото е Кунчелари/Кучеларе, заради кучетата, които лаели и известявали преминаването на хора.

В годините постепенно селото се изместило по-близо до реката /река Соколица/, хората започнали да обработват земя, да отглеждат животни. От 1960 година носи сегашното си име - Искрица. Там било създадено първото ТКЗС в Харманлийска околия, към която принадлежало по онова време. Казват, че го нарекли Искрица, защото там пламнала искрата на кооперациите. Преди години там са живели повече от 600 човека, сега с настоящ и постоянен адрес са 150. В последните години населението намалява. Повечето хора са в пенсионна възраст. Работещите са заети основно в комплекса "Марица-изток". Децата са малко, ходят на училище в Гълъбово. 

Кмет на с. Искрица в мандат 2015-2019 е Динка Радкова /на снимката/ . Тя е медицинска сестра по професия. Работила е в здравната служба в с. Мъдрец, после, в училище в гр. Гълъбово, но и досега доброволно изпълнява функциите си. 

От 2009 г. до сега, секретар е Златка Танчева, била е и кмет на Искрица от 1976 до 1990 година, тогава кметството се помещавало в читалището, а през 1991 година е в настоящата си база. 

С помощта на големите компании от региона на община Гълъбово са чакълирани улици, оправен е пътят до гробищния парк. През мандат 2011-2015, с кмет на с. Искрица - Милчо Борисов официално бяха открити обновеният площад с паметник и фонтан. Площадът бе ремонтиран по договор за корпоративна социална отговорност между Община Гълъбово и една от топлоелектрическите централите в региона, оформени са зелени площи, монтирано е парково осветление, поставени са пейки, доизградена е оградата. /видео/ Паметникът на загиналите във войните жители на с. Искрица е изграден със средствата осигурени от Община Гълъбово. Каменният огън вечер свети в червено, като искра. Красивият фонтан пък е дарение от местни предприемачи, бизнесмени, арендатори. 

Миналата година /2018/ на сградата на кметството е направен основен ремонт по проект „Красива България”. 15 крайно нуждаещи се получават безплатна храна по програма „Топъл обяд”. Жителите на с. Искрица се обслужват всеки работен ден от Домашен социален патронаж към Община Гълъбово. Големият общ двор на Пенсионерския клуб, черквата, залата и детската площадка се поддържа чист и подреден от отдела за благоустрояване и комунално стопанство към Община Гълъбово. Уличното осветление свети през цяла нощ, без прекъсване, сметосъбирането е редовно.

Жителите към 2019 г са 149 по постоянен адрес.

 

Читалището се казва "Народно самообразование 1925 г.", председател там е Радостина Чиликова. Библиотеката разполага с 6619 тома

Началото за основаване на местното читалище е сложено през 1924 година, когато в селото идва като учител Филип Мартинов, уволнен след Септемврийското въстание и около него се събират по-будни младежи. Съмишлениците се организирали, получили одобрение от Харманли и през 1925 година основали- Читалище "Народно самообразование 1925 г."  Първият председател бил Кольо Вълканов, а Филип Мартинов бил секретар. Започнали с 14 тома литература, постепенно набавяли още. За активната дейност заслуга има Райна Николова- учителка в селото, сестра на революционера Неделчо Николов. По нейна инициатива направили първата вечеринка, на която всеки показал таланта си. На хората им харесало и пожелали да се повтори, така се сложило началото на художествената самодейност. Всичко се случвало в класната стая - тя била и салон, и библиотека, и сцена. Пак по идея на Райна Николова направили и самодеен театър. Първото представление било "Пленникът", а след това поставили "Вражалец". С тези постановки гостували в съседните села Мъдрец и Медникарово. Играели и на открито. Постепенно разширявали дейността на читалището, имало танцов състав, певческа група. Библиотеката разполага с 6619 тома. 

Читалището и Пенсионерският клуб са организатори на всички празници, а те не са малко - като се почне от Бабинден, та до Коледа.

Черквата се казва "Свето Въведение Богороднично", храмовият празник - 21 ноември е празник на селото.

Черквата е открита в края на 2007 година, тогава кмет на с. Искрица в мандат 2007-2011 е Стоян Ханзъров.  Принос за строежа има и кметът на с. Искрица мандат 2003-2007 - Петранка Чолакова.