Езици

Първа копка в професионалната гимназия в Гълъбово и начало на ремонтите по Програма "Региони в растеж"

20.03.2017 - 11:46

 

 

 

 

 

 

Първа копка в професионалната гимназия в Гълъбово и начало на ремонтите по Програма "Региони в растеж"

Това е един от големите проекти, спечелени от Община Гълъбово на обща стойност 1 405 999, 20 лв., от които: 1 189 999,32 лв. европейско съфинансиране; 209 999,88 лв. национално финансиране и 6 000 лв. собствен принос.

"Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г.