Езици

Проект: "Подобряване на ефективността на общинска администрация - Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й"

Проект: "Подобряване на ефективността на общинска администрация - Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й"

Банер                  РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: ТУК           ГАЛЕРИЯ СНИМКИ: ТУК            ВИДЕО: ТУК (в клипа - 3-тата новина)

Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0041-C0001
Номер на проект: 13-11-26
Наименование: „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 13.09.2013
Дата на приключване: 13.09.2014