Езици

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект за Актуализиране програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово

<--Назад

Отвори тук:

Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за замърсителите: финни прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2)  2019 – 2023 г

 

 

 

 

Проект: "Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово

Новини: Обявления в "Екология"
  02.06.2017 г. - Подписан договор
  30.05.2017 г. - Община Гълъбово ще подпише договор

 

 

 

 

 

Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово (Период на действие: 2014 – 2018 г.)

част 1   част 2   част 3 част 4

 

 

 

Отчет 2017 - Програма КАВ
Отчет 2016 - Програма КАВ

 

 

 

 

Полезни връзки:

сайт: Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020"

сайт: Министерство на околната среда и водите