Езици

Меню

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година (приет с реш.№ 53/27.02.2020 г.изм. и доп.с реш.№ 126/15.12.2020 г.)

Отчет за дейността юни- декември 2021 г.

.................................................................................................................................................................

ПРАВИЛНИК /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година (приет с реш.№ 53/27.02.2020 г.)

.................................................................................................................................................................

ПРАВИЛНИК /word/

ПРАВИЛНИК /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година (приет с реш.№ 41/27.01.2016 г., изм.и доп.с реш.№ 343/31.08.2017 г.,изм. с реш. №215/02.07.2018г. на АС гр. Стара Загора)