Езици

Меню

Постоянни комисии в ОбС 2019-2023 г.

Постоянни комисии към Общински съвет – Гълъбово за мандата 2019 – 2023 г., в брой и състав, както следва:

1.1. Комисия по бюджет, финанси и икономика:

Председател Теньо Тенев
Заместник - председател Галина Желева
Членове Нели Кючукова
  Добромир Милков
  Георги Анастасов

 

1.2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост:

Председател Георги Митев
Заместник - председател Румен Проданов
Членове Живко Златев
  Николай Георгиев
  Даниел Димитров

 

1.3. Комисия по образование и култура, младежта и спорта:

Председател Нели Кючукова
Заместник - председател Дарина Василева
Членове Денислав Палазов
  Даниел Димитров
  Георги Митев

 

1.4. Комисия по социални дейности, здравеопазване, околна среда и транспорт:

Председател Катя Василева
Заместник - председател Добромир Милков
Членове Иван Шиков
  Стефан Николов
  Теньо Тенев

 

1.5. Комисия по правно-нормативни дейности, местни и регионални политики. Конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ /Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/.

Председател Данаила Колева
Заместник - председател Георги Анастасов
Членове Дарина Василева
  Денислав Палазов
  Румен Проданов