Езици

Областна администрация Стара Загора

 

Гергана Величкова МиковаОбластен управител на Област Стара Загора

Гергана  Микова

 

адрес: бул. Цар Симеон Велики № 108

             6000 гр. Стара Загора

сайт: http://www.sz.government.bg

е-mail: [email protected]

телефон: +359 (0)42 613 242

Дата на раждане - 28 август 1969 година

Образование - Средно – ЕСПУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив

Висше – ПУ "Паисий Хилендарски" - „Българска филология“, специалност „Литературознание“