Езици

НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1907" С. МЪДРЕЦ

НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1907" С. МЪДРЕЦ

Статус Действащо
Регистрационен № 1743
Име на читалище "Христо Ботев-1907г."
Област СТАРА ЗАГОРА
Община ГЪЛЪБОВО
Град/село СЕЛО МЪДРЕЦ
Адрес "Петко Матев"16, п.к.6292
Булстат 000805391
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 04153/ 23 31 0898624811
Факс -
E-mail [email protected]
Председател Мирослава Динева Динева
Секретар

Милена Василева Минкова

 

НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1907" С. МЪДРЕЦ

„Пазарни консултации“ и подготовка на проектно предложение «С песните и гозбите по Дуван-дере“ 

по Процедура чрез подборBG06RDNP001-19.339, Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява”

от Стратегия за водено от общностите местно развитиена СНЦ “МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации

Бланка на оферента

 
 

Решение и протокол