Езици

Меню

Носители на "Юбилеен почетен знак" на град Гълъбово

"Юбилеен почетен знак"

Във връзка с честване 40 години от обявяването на Гълъбово за град с Решение № 290 от Протокол № 32/25.08.2009 г. 

Носители на "Юбилеен почетен знак" на град Гълъбово за активна обществена дейност и принос в развитието на града и общината:

 • Диньо Баликов - посмъртно (Роден на 30.09.1925 г. в гр.Гълъбово. Той е едно от седемте деца на хамалина Дельо Баликов и на свой гръб е изпитал немотията, която довежда до него „жълтата гостенка” – туберколозата. Когато му правят операция на белия дроб, валял силен дъжд и той за пръв път почуствал, че животът може да го напусне. Но с пословичната си упоритост и ведър характер се преборил с коварната болест. Той самият е с основно образование, но притежава вроден интелект и творческо мислене и дълбоко познаване на характера на хората. Диньо Баликов през целия си живот е бил високо нравствена личност, която доминира над околните. Обръщението „чичо балика” не крие в себе си ирония, а мила сърдечност и уважение.

  По негова инициатива към читалището са създадени: група за автентично пеене с много изяви и голяма популярност;, литературен творчески кръжок „Хр.Смирненски”, чиито членове са сътрудничели на окръжния вестник „Септември”; печатница, в която освен вестник „Гълъбовска искра” се извършват услуги на граждани и на предприятията на „Марица Изток”; помества информации, очерци и репортажи за живота на хората в Гълъбово, създава специални рубрики за селата от района. Диньо Баликов притежаваше рядката способност да общува приятелски с всеки. С ведрия си характер и доброто си настроение печелеше приятелството на хората, беше популярен и обичан от всички защото не таеше злоба в сърцето си.)

 • Добри Янев (Роден на 04.03.1936 г. в с.Главан. Несемеен. Основно образование завършва в с.Главан, средно – гимназия в гр.Харманли през 1954 г. През 1957 г. завършва учителски институт в гр.Хасково – специалност руски език, история и физическо възпитание. От 01.09.1959 г. учителства в с.Кроячево, Ардинско. През 1060 г. м.април е назначен на работа в ОУ в с.Помощник като учител, а през учебната 1961/1962 г. е Директор в същото училище. През м.септември 1963 г. е назначен на работа като учител в ОУ „Христо Ботев” с.Главан. От 1971 г. до 01.12.1978 г. е Директор на основното училище, след което е последователно Председател на СОНС с.Главан и Кмет. След завършване на мандата се завръща на работа в ОУ „Христо Ботев” като учител в занималня. Пенсионира се като такъв през 1997 г. По време на учителската си практика е бил треньор на баскетболния отбор „Балзена” с.Главан, с който печели много престижни награди: 1. Два медала от ОС на БФС гр.Стара Загора – 1965 и 1968 г. за активна спортна дейност; 2. Грамота от ЦС на БФС през 1969 г. за заслуги в развитието на физическата култура и спорта; 3. Медал „Сто години Априлско възстание” – 1976 г. от ОК на БКП гр.Стара Загора; 4. Почетна значка „Отличник на комитета за култура” – 1989 г.)
 • Жеко Тенев (Роден на 01.02.1932 г. в с. Априлово. От 1961 г. живее в Гълъбово. Завършил е средно образование, а по- късно икономическия техникум в гр. Хасково задочно. Трудовата му дейност е следната - 1950- 1958 г - счетоводна дейност в ТКЗС в с. Априлово, 1959 - 1962 г - зам-секретар в Общински комитет на БКП, 1963 - 1967 г - ръководител на държавна мелница "Загария" Гълъбово, 1968 - 1974 г - зам- председател на Общински народен съвет Гълъбово, 1975 - 1984 г - председател на Общински народен съвет на профсъюзите, 1985 - 1987 г - председател на контролния съвет на АПК Гълъбово, 1988 - 1991/до пенсиониране/ - Кмет на с. Априлово, по време на мандата му е построена автоспирката и ритуалната зала, извършен е ремонт на читалището)
 • Иван Желязков - (с.Априлово Роден е на 15.04.1948 г. в с.Драма, обл.Ямбол. Основно образование е завършил в родното си село, а средно през 1966 г. в гр.Ямбол – ІІ полувисша гимназия. От 1966 до 1968 г. работи като нередовен възпитател в с.Ружица обл.Ямбол. През 1968 г. постъпва в ПМИ гр.Стара Загора, който завръшва през 1971 г. От 1971 – 1973 г. работи като медицински фелдшер в Работническа болница Гълъбово, от 1974 до 1998 г. – като завеждащ фердшерски пунк с.Априлово, от м.януари до м.юли 2000 г. – в „Брикел” Гълъбово, като отговорник по приемане на гориво, цех въглеподаване. Бил е и Кмет на с.Априлово. През неговия мандат са ремонтирани улици, четалище, улично осветление, построена е чешма, отвори врати „Защитено жилище” и други. Към 2019 г. работи в Дом за стари хора гр. Гълъбово, като медицински фелдшер.) 
 • Илчо Стоилов - посмъртно (с.Главан Роден на 28.09.1948 г. в с.Главан. Женен с две дъщери. Основно образование завършва в с. Главан, средно – гимназия в гр.Харманли. След казармата работи като учител в родното си село. Това го ориентира да кандидатства в гр.Кърджали. Приет е специалност биология, химия, география, трудово обучение. Завършва института и се връща на работа в родното си училище. Редом с основната си работа се занимава и със спорт. На треньорство се учи от Добри Янев. Заедно с него подготвят баскетболния отбор на училището. След като Добри Янев става Кмет, Стоилов продължава работата му. Баскетболистките на Главан се представят достойно в окръга и страната. Години наред е окръжен шампион, побеждава отбори, утвърдени през годините. Три години е републикански шампион по баскетбол на турнирите за основни училища в страната. През 1985 г. записва специалност география с Софийския университет „Кл.Охридски”. Завършва през 1989 г. За високи успехи в спорта е удостоен с І клас квалификация. Две години е бил директор на ОУ „Христо Ботев” с.Главан, пет години директор в с.Медникарово и четири години директор на ІІ ОУ „Хр.Ботев” гр.Гълъбово. По време на прехода за няколко месеца е временно управляващ Кмет на с.Главан. Разболява се от тежка болест и на 15.07.1999 г. почива.)
 • о.з.полк. Каньо Канев (гр.Гълъбово, ул.”Стара планина” № 12. Роден на 20.12.1940 г. в с.Великово. През 1953 г. семейството му се премества да живее в Гълъбово. Завършва гимназия в Гълъбово и Техникум по ветеринарна медицина в гр.Стара Загора. След това завърших офицерския курс в МВР София. От септември 1965 г. е назначен за началник на Обектната противопожарна служба в ТЕЦ „Марица Изток 2” и рудник „Трояново 2”. От 1969 г. е преназначен за началник на Обектната противопожарна служба ТЕЦ „Марица Изток 1”, Брикетна фабрика, Рудник „Трояново 1”, Енергоремонт, Монтажен район, заводски строежи и др. Награждаван е за добросъвестна и безупречна служба с трите степени на медала на МВР, със значка „Отличник на МВР”, грамоти. През 1987 г. е награден от Държавния съвет с орден за гражданска доблест и заслуга. Награден е с медал „25 години гражданска отбрана”. Работил е с Пейо Пеев в Общинския съвет за култура и с Димитрина Златева в Общинския комитет на ОФ. По негова инициатива е основано през 1974 г. Есперантското дружество „Гълъб на мира” в Гълъбово, чийто Председател е и в момента. От 1976 г. е Зам.председател на Окръжното ръководство на Българския есперантски съюз в Стара Загора до промяна на структурата през 1989 г. През 1976 г. по време на 39 конгрес на БЕС в Русе е избран за член на ЦР на БЕС. В момента от името на ЦР на БЕС отговаря за работата на есперантските дружества в Югоизточна България. За добрата си работа на есперантското поле през 1987 г. е награден с юбилеен медал „100 години есперанто”. Награждаван е със сребърна и златна значка на съюза, грамоти и дипломи. Участвал е в много световни конгреси.)
 • Петко Матев - посмъртно (с.Мъдрец, Като кмет на селото, за 18 год., г-н Петко Матев успя да промени облика на селото- построи сградите на кметството и читалището, благоустрои площада, парка и училищния двор, направи железобетонен мост над р. Дерменка, баскетболно игрище, няколко чешми, между които и „Кайнака”. Построи и откри през 1978г. пощенска станция в селото, автоспирка, ритуална зала, започна строежа и на бензиностанция, а по- голямата част от улиците бяха асфалтирани и базалтирани.) До 1989г., когато внезапната смърт прекъсна неговия живот, той работи всеотдайно и неуморно за благоустрояването на своето родно село.
 • Стоян Петров (гр.Гълъбово, Роден на 28.06.1933 г. в гр.Гълъбово. Средно реално образование завършва в гр.Стара Загора. Започва трудовия си стаж през 1953 г. в МТС – гр.Гълъбово, машинно-тракторна станция като шофьор на подвижна работилница, началник на подвижна работилница, след това началник ремонтна работилница в АПК. Бил е директор на Междукооперативно предприятие в АПК – Гълъбово, От 1982 г. е Директор на МТС – Гълъбово до пенсионирането си през 1993 г. 50 години трудов стаж в селското стопанство.)
 • Съби Недков - посмъртно (Роден на 28.08.1948 г. в гр.Гълъбово. Основното си и средно образование завършва в гр.Гълъбово, а по-късно завършва и академията за обществени кадри и социално управление със специалност икономика. Трудовата си кариера започва, като редактор в тогавашния вестник „Гълъбовска искра”, след което е издигнат за първи секретар на общинската организация на ДКМС Гълъбово. Технически инструктор в ГК на БКП; Първи секретар на ГК на БКП Гълъбово. От 1991 до 1995 г. е избан за Кмет на община Гълъбово. От 1995 г. започва работа като застрахователен агент в застрахователна агенция България, а по-късно в „Брикел” ЕАД. От 1999 г. до неочакваната му кончина на 11.04.2008 г. е избран, като общински съветник и Зам.председетел на Общински съвет – Гълъбово.)

 

 

 • Тодор Тодоров - посмъртно (Роден на 01.11.1933 г. в с.Обручище. Основното си образование завършва в родното си село и продължава да учи в педагогическото училище в Стара Загора. Придобива професия начален учител. Военната си служба отбива в гр.Сливен през 1957/1959 г. Една година 1959 – 1960 г. работи като инструктор в Околийския комитет на ДКМС в гр.харманли. По това време е избран за член на ЦК та ДКМС. От есента на 1960 г. до 1976 г. е начален учител в ОУ „Кирил и методий” с.Обручище. През това време задочно завършва учителския институт за прогимназиални учители в гр.Дупница със специалност учител по трудово обучение. За Председател на Общинския народен съвет е избран през м.юни 1976 г., където работи до 1980 г. През това време в селото е открита целодневната детска градина, музейната сбирка, направени са няколко улици – бетонирани и асфалтирани. От 1980 – 1989 г. е Председател на общинския комитет за държавен и народен контрол в гр.Гълъбово. Починал на 14.12.2003 г.)