Езици

на 17.09.2021 г. (петък) от 8:00 часа до 18:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината:

14.09.2021 - 13:09

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 17.09.2021 г. (петък) от 8:00 часа до 18:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината.

Тревни площи на територията на град Гълъбово:

Дом за стари хора; Дневен център за деца с увреждания; детска площадка "Баба Яга“; детска площадка кв. Строител; детска площадка пред блок 43; стадион "Ботев"; Младежки център; детска площадка до 2ОУ "Христо Ботев"; детска площадка "Тополите"; детска площадка "Розата"; детска площадка Бензиностанция; Гробищен парк; кв. ІІ, детска площадка "Балабанов площад";детска площадка до Трандев; детска площадка ул. "Места"; местност "Хайдушко кладенче"; център- Пешеходна зона,2 ОУ "Христо Ботев"; ОДЗ "Радост"; СДГ "Наталия".

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбово:

с. Априлово- защитено жилище;  с. Априлово- център; село Разделна- център, село Великово, с. Помощник- център; с. Главан- център; с. Главан- ЦДГ "Бреза"; с. Мъдрец- център; с. Искрица- център; с. Медникарово- център;  с. Обручище- център, стадион; с. Обручище- ЦДГ "Пролет"; с. Обручище- ОУ; село Мусачево и кв. „М.Станев“- център; село Мусачево и кв. „М. Станев“- детска площадка.

Зелените площи ще бъдат обработени със Сайръс 10 ЕВ. Карантинния период на препаратае 24 часа.

При контакт препарата може да причини алергична кожна реакция.

При наличие на вятър и дъжд на посочените дати, обработките на площите няма да се извършват и ще бъдат насрочени за други дати.

Община Гълъбово предупреждава жителите на град Гълъбово и селата да се въздържат от разходки в районите, които ще се обработват в часовете от 8:00 до 20:30 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти: Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“

                      тел: 0418/6 89 28

Светла Петрова – старши експерт „Екология „

                      Тел: 0418/6 89 29