Езици

На 13,14 и 15 април 2020 г. - провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви

10.04.2020 - 19:20

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,

дезинфекционни и дезинсекционни дейности

         Община Гълъбово обявява на собствениците на пчелни семейства, че е постъпило писмо от фирма ЕООД „АГРО БАЛИ“  с уведомление за провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви в землището на гр. Гълъбово (вкл. кв. „М. Станев“) на 13,14 и 15 април 2020 г. на следните блокове на земеделския стопанин (БЗС):

 

Земеделска кулутура:                                          РАПИЦА, с-у склеротина

 

Препарат за растителна защита:             Пиктор, с карантинен срок 28 дни, доза 50 мл/дка

 

Време на третиране:                                   след 18:00 часа

 

Подлежащи на пръскане парцели/БЗС:    м. „БРУЧИЛКАТА“, 250 дка, отстояние от гр. Гълъбово 2 км., от съседно землище 1 км.

 

 

10.04.2020 г.

Гл.експерт СДСР  М. Манева