Езици

КАК ДА ПРЕМИНА КПП В СТАРА ЗАГОРА, ЗА ДА СТИГНА ДО ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО?

Ако живеете в едно, но работите в друго населено място Ви е необходимо да разполагате с Декларация по образец, която бе публикувана от Министерство на вътрешните работи на 24.03.2020г. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя. Вие ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

НЕ се издава служебна бележка при предоставяне на документ за собственост само за земя.

За да преминете по-бързо КПП поставете служебната бележка на видно място на предното стъкло на автомобила.