Езици

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС (Covid-19)

От Община Гълъбово:

Новини от 10.02.2020 г.

Новини от 28.02.2020 г. - във Социалната мрежа - Фейсбук на официалната страница на Община Гълъбово - !!! Важно!!! Община Гълъбово отменя всички културни и спортни мероприятия до края на м. Април. С цел предотвратяване събирането на много хора - превенция за опазване на здравето от (nCoV - 2019) новия човешки вирус - коронавирус.

Тежестта на заболяването за сега е трудно да се установи точно, възникват много тежки случаи завършващи със смърт, но има и много леки случаи на бързо възстановяване и изписване от болниците. Възрастните хора и тези с придружаващи заболявания, които намаляват имунната защита са с повишен риск от тежко протичане. https://www.mh.government.bg/…/informaciya-ot-evropejskiya…/

Новини от 10.03.2020 г. 

В световен мащаб:

От Уикипедия

Карта на разпространение на Коронавируса