Езици

Меню

ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ет. 2, стая № 217

"Стопански дейности и социално развитие" 

"Социални дейности" 

МБАЛ Гълъбово

/Хоспис/

Отделение за продължително лечение и рехабилитация 

МЦ 1 - гр.Гълъбово
Дом за стари хора

 

Защитено жилище

с. Априлово

Български Червен Кръст Домашен социален патронаж
Център за услуги в домашна среда

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Общинска организация на хората с увреждания

Дирекция "Социално подпомагане" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНА ПОМОЩ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ............................................... ..........................

 

 

 ЗА ХОТЕЛИЕРИТЕ

         .................................... .......................................................  ............................